Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Basın ve diğer kitle araçlarında yayınlanan yazı ve haberleri, devamlı şekilde izlemek, incelemek ve değerlendirmek, emniyet müdürlüğü ve Emniyet Müdürünün şahsını ilgilendirenleri Makama sunmak,
 
Makama sunulan yazı ve haberleri verilecek talimat doğrultusunda Emniyet Müdürü adına ilgili birimlere tevdi ederek sonuçlarını takip etmek,
 
Emniyet müdürlüğünün basın toplantıları ile ilgili işlemlerini yürütmek, açıklama, tekzip ve yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında basın ve yayın organlarına verilecek bültenleri hazırlamak,
Önemli toplantı, açılış ve törenler sırasında fotoğraf ve kamera ile tespit edilen görüntüleri basın ve yayın organlarına dağıtmak,
 
Emniyet müdürlüğüne yazılı ve sözlü basın kuruluşları tarafından yöneltilen soruların cevaplarını hazırlamak,
Polis-halk ilişkilerini olumlu yönde geliştirecek öneri ve faaliyetlerde bulunmak,
 
Vatandaşa verilen hizmetlerle ilgili kamuoyu araştırması yapmak ve yaptırmak, bu araştırmanın sonuçlarını ve yapılan hizmetleri tanıtıcı broşür ve ilan hazırlamak,
 
Özel ve tüzel kişiler tarafından emniyet müdürlüğünün resmi e-posta adresine gönderilen iletilerden 10/11/1984 tarihli ve 18571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununda belirtilen şartları taşıyanları ilgili birimlere iletmek, takip etmek ve sonucundan müracaat sahibine ve iletinin gönderildiği tüzel kişilere bilgi vermek.
 
Vatandaşların emniyet teşkilatı ile ilgili konularda yapacakları müracaatlardaki bilgi edinme taleplerinde kendilerine yardımcı olmak,
 
Başbakanlığın 20/01/2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/3 genelgesi ile oluşturulan Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) ilişkin işlemleri yürütmek,
Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.
 
 • ÇOCUK SAYFASI
 • Polis Akademisi
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Polis Radyosu
 • Göç İdaresi
 • Kurumsal E-Posta
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • MTV Sorgulama
 • E-DEVLET Hizmetleri
 • Polsan
 • Polis Eşler Derneği