Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Yabancı İşlemleri
T.C. VATANDAŞI EŞE REFAKAT (EVLİLİK) İÇİN:


 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli, vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-T.C.Vatandaşı eşinin 2 adet fotoğrafı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 
9-İkametgah ilmuhaberi,
 
10-T.C. Vatandaşı eşin Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 
11-Evlilik Cüzdanının aslı ve İlk 7 sayfanın fotokopisi
 
12-Eşlerin müracaat esnasında her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir.
 
ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMA, İŞ GÖRÜŞMESİ, MONTAJ VE SİRK GÖSTERİSİ İÇİN:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli, vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-İkamet istek amacına uygun dilekçe (Türkçe dilinde, Yabancının ve Şirketin)
 
7-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
8-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
9-Yabancı uyruklu şahıs yerine vekaleten müracaatta bulunacak olan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi (Şahsi Başvurular için gerekmez)
 
10-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen çalışma izin yazısının aslı ve fotokopisi,
 
11-Bulunduğumuz yıla ait çalışacağı şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 
ÖĞRENİM İÇİN:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli, vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç alınmaz
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-Öğrenim gördüğü yılı gösterir yeni tarihli Öğrenci Belgesi,
 
9-Türkiye’ de geçimini ne ile sağladığına dair belge (Banka Hesap Cüzdanı, Döviz Dekontu veya Burs belgesi),
 
10-İkamet ettiği yerden yazı, ikametgah ilmuhaberi veya Kira kontratı
 
11-18 yaşından küçük olanlar için anne ve babanın muvafakatnamesi
 
UZUN SÜRELİ :
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-Türkiye’ de geçimini ne ile sağladığına dair belge (Banka Hesap Cüzdanı veya Döviz Dekontu),
 
İKAMET TEZKERELİ EŞE REFAKAT:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli, vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 
9-Evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı gerekir. Uzatmalarda ise Noter Tasdikli tercümesinin aslının fotokopisi gerekir.
 
10-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi, (Şahsi Başvurular için gerekmez),
 
T.C. VATANDAŞI ÇOCUGA REFAKAT:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-Türkiye’de geçimini ne ile sağladığına dair belge ( Banka Hesap Cüzdanı veya Döviz Dekontu), yada T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
 
9-T.C. Vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 
10-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi, (Şahsi Başvurular için gerekmez)
 
11-Çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi, çocuk Türkiye’de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi ve doğum raporu istenir.
 
İKAMETLİ ÇOCUĞA REFAKAT:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık (Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-Türkiye’ de geçimini ne ile sağladığına dair belge (Banka Hesap Cüzdanı veya Döviz Dekontu), yada T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
 
9-Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 
10-Çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı.
 
11-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi, (Şahsi Başvurular için gerekmez)
 
T.C.VATANDAŞI ANNE-BABAYA REFAKAT:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-İkamet istek amacına uygun dilekçe (Türkçe)
 
7-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
8-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
9-T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 
10-Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
 
11-Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir.
 
12-Çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı
 
13-T.C.vatandaşı anne - babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
 
14-Anne ve baba boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı, ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi, ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi, ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
 
İKAMETLİ ANNE-BABAYA REFAKAT:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık (son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-Ebeveynlerinin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 
9-Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
 
10-Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir.
 
11-Çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı
 
12-İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
 
13-Anne ve baba boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararın noter tasdikli tercümesinin aslı, ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesinin tercümesinin noter tasdikli aslı, ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ise ölüm belgesin noter tasdikli tercümesinin aslı, ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği yokluk belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı istenir.
 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık (Son halini gösterir)
 
4-Harç alınmaz
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
9-Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca Verilen Çalışma İzin Yazısı
 
10-Yabancı uyruklu şahıs yerine vekaleten müracaatta bulunacak olan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi (Şahsi Başvurular için gerekmez),
 
STAJ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık (Son halini gösterir)
 
4-Harç alınmaz
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
8-Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge (Antetli Kağıda).
 
9-Stajını planlayan aracı kuruluşun yazısı.
 
10-Öğrenci değişim programına tabi olarak staj yapacaksa bunu gösteren yazı.
 
TEDAVİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-İkamet istek amacına uygun dilekçe (Türkçe)
 
7-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
8-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
9-Tedavi gördüğü kurumdan, İl Sağlık Müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu
 
SPORTİF FAALİYET AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık ( Son halini gösterir)
 
4-Harç makbuzu
 
5-Geliş amacına uygun vize
 
6-İkamet istek amacına uygun dilekçeler (Türkçe, Yabancının ve Spor Kulübünün)
 
7-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
8-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
9-İlgili Federasyon Başkanlığından veya Gençlik Spor Genel Müdürlüğünden Çalışma İzin Yazısı
 
10-Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
 
11-Yabancı uyruklu şahıs yerine vekaleten müracaatta bulunacak olan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi (Şahsi Başvurular için gerekmez),
 
HAYMATLOS – ISKAT – MÜLTECİ - SIĞINMACI İKAMET TEZKERESİ:
 
1-İkamet Tezkeresi İstek Formu (Sakarya Emniyet Müdürlüğü İnternet Sitesinden Temin Edilir.) Formların ön yüzü pasaport bilgilerine göre doldurulur ve çıktı alınır. Formun arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmaz ve çıktı alınmaz.
 
2-Pasaportu olan yabancılar için Pasaportun aslı, resimli vize sayfasının ve son giriş sayfasının fotokopisi
 
3-Fotoğraf 6 adet vesikalık (Son halini gösterir)
 
4-Harç alınmaz
 
5-İkamet istek amacına uygun dilekçe (Türkçe)
 
6-Varsa İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (İlimiz Haricinde alınan İkamet Tezkereleri için)
 
7-İkamet tezkeresi yoksa yenisi için ikamet tezkeresi bedeli
 
ÖNEMLİ HUSUSLAR
 
1. Süresi biten ikamet tezkerelerinin uzatılması (temdit edilmesi) için süresi bittikten en fazla 15 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde cezalı harç ödenir.
 
2. İkamet tezkeresi hamili olup da ikamet adresi değişiklikleri (il içinde yada başka il’e gidilmesi durumunda) en geç 48 saat içerisinde; il içinde Şube Müdürlüğümüze, il dışında ise gidilen ilin Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. Emre aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanır.
 
3. İkamet tezkeresi alacak yabancıların işlemlerinde geçerli pasaport taşımaları ve pasaport süresinin yeterli olması gerekmektedir.
 
4. Medeni hallerinde değişiklik olan ikamet tezkeresi hamili yabancıların en geç 15 gün içerisinde imzalı bir beyanname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Emre aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanır.
 
5. İkamet tezkeresi alacak şahsın bizzat veya bilvasıta müracaat etmesi gerekmektedir.
 
6. Vize muafiyetinden dolayı (Vize almadan) ülkemize giriş yaparak ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancılardan ayrıca “Tek Giriş Vize Harcı” alınır.
 
7. 18 yaşından küçük çocuklardan ikamet harcının yarısı alınır.
 
8. Döviz Üzerinden Alınan Harçlar T.C. Merkez Bankasının “o günkü Efektif Döviz Satış” kuruna göre hesaplanarak Türk Lirası olarak tahsil edilir.
 
9. İlk aydan sonraki aylara ait ikamet izni harçlarının hesabında ay kesirleri 1 Ay olarak kabul edilir.
 
10. Zayi edilen ikamet tezkerelerinden daha önce yatırılmış olan harcın yarısı tekrar tahsil edilir.
 
11. Bir ikamet tezkeresi defteri üzerinde 4 defa uzatma işlemi yapılır.
 
 
 • ÇOCUK SAYFASI
 • Polis Akademisi
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Polis Radyosu
 • Göç İdaresi
 • Kurumsal E-Posta
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • MTV Sorgulama
 • E-DEVLET Hizmetleri
 • Polsan
 • Polis Eşler Derneği