Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Silah ve Patlayıcı Maddeler İşlemleri
SİLAH RUHSAT ÇEŞİTLERİ 
Taşıma Ruhsatı
 
   -Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı
   -Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı
   -Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
   -Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
 
Bulundurma Ruhsatı
 
   -Meskende bulundurma ruhsatı
   -İşyerinde bulundurma ruhsatı
 
Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
 
   -Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı
   -Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı
 
SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 
a)  Gerekli Genel Belgeler:
     Polis sorumluluk bölgesi dahilinde ikamet edip silah taşıma ruhsatı talep eden vatandaşlarımız İl Emniyet Müdürlüğüne
 
      Karasu, Geyve, Akyazı, Hendek, Pamukova, Sapanca, Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye İlçelerimizde polis sorumluluk bölgesi dahilinde ikamet edip silah bulundurma ruhsatı talep eden vatandaşlarımız ikamet ettiği İlçe Kaymakamlığına(İlçe Emniyet Müdürlüğüne); Kaynarca, Ferizli, Söğütlü, Kocaali, Karapürçek, Taraklı İlçelerimizde Polis sorumluluk bölgesi dahilinde ikamet edip silah bulundurma ruhsatı talep eden vatandaşlarımız ise İl Emniyet Müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.  Karasu, Geyve, Akyazı, Hendek, Pamukova, Sapanca, Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye İlçelerimizde polis sorumluluk bölgesi dahilinde ikamet edip silah bulundurma ruhsatı talep eden vatandaşlarımız ikamet ettiği İlçe Kaymakamlığına(İlçe Emniyet Müdürlüğüne); Kaynarca, Ferizli, Söğütlü, Kocaali, Karapürçek, Taraklı İlçelerimizde Polis sorumluluk bölgesi dahilinde ikamet edip silah bulundurma ruhsatı talep eden vatandaşlarımız ise İl Emniyet Müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler. 
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler. 
 
-Bulundurma Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler

a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı istek formu,
d) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,(Devlet Hastanesinden alınacak, Özel Hastaneden alınanlar kabul edilmemektedir.)
e) Vergi dairesinden alınacak vergi borcu olup olmadığını gösteren resmi yazı,
f) 21 yaşını bitirip 22 yaşından gün almış olmak,
 İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ayrıca;
g) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
h) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
i) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
 
-Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden (Bulundurma Ruhsatı için Gerekli Belgelere İlaveten) İstenecek Belgeler
 
         2.2.1.Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (Madde 7)
     a)      Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
 
b)     Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge,
c)      Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.
            2.2.2.Kamu görevlileri (Madde 8)
 
·      Görev belgesi; Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
·      Yönetmelik’in 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu istenmez. Ancak sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık raporu istenecektir.
             2.2.3.İş-Meslek mensupları (Madde 9)
 
      (b) Fahri Temsilciler
 
·        Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.
 
       (c) Basın Mensupları
 
·        Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
·        Sarı basın kartı fotokopisi.
 
       (d) Kuyumcu ve Sarraflar
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi.
       (e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
            Güvenlik belgesi olan kişilerden;
 
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
·        Güvenlik belgesi fotokopisi,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
       (f) Banka Müdürleri
 
·        Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).
 
       (g) Pilotlar
 
·        Kurum yazısı,
·        Pilotluk lisans fotokopisi.
 
       (h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,(Noter Tasdikli)
·        Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi.
             
       (ı) Arazi Sahipleri
 
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
·        Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
 
       (i) Sürü Sahipleri
 
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
·        Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.
 
       (j) Müteahhitler
 
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
 
       (k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,(Noter Tasdikli)
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        Bayilik sözleşme fotokopisi.
 
       (l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar
 
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar
 
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),
 
Bekçi, veznedar ve mutemetler için; 
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (n) Poligon Sahipleri
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        İşletme ruhsatı fotokopisi,
 
            Poligonda görevli bekçilerden;
 
·        İşverenin yazılı müracaatı,
·        İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler
 
·        Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
·        Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (ö) Arıcılık Yapanlar
 
·        Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
·        Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
·        2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
·        Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
·        Oda kayıt belgesi.
 
       (p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,(Noter Tasdikli)
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        Depo izin belgesi fotokopisi,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
 
·        Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
 
       (s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,(Noter Tasdikli)
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
 
       (ş) Avukatlar:
 
·        Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
 
Noterler:
·        Noterlik görev belgesi,
·        Vergi dairesi yazısı,
·        Oda kayıt belgesi.
 
       (t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri
 
·        Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
·        Görevle ilgili seçim tutanağı.
 
       (u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar
 
·        Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
·        İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
 
       (ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar
 
·        Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
·        İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
            2.2.4.Emekli kamu görevlileri taşıma
 
1.      Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
2.      Emekli kimlik kartı fotokopisi,
3.      Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu.
4. Emekli olunan tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat halinde sağlık raporu istenmemektedir. Ancak emekli oldukları tarihten itibaren 6 ayı geçmiş ise Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu alınması gerekmektedir.(Devlet Hastanesinden alınacak, Özel Hastaneden alınanlar kabul edilmemektedir.)
 
YİVSİZ TÜFEK RUHSATI;
2521 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince yivsiz av tüfeği verilmesi talebinde bulunan Dış ve Merkez İlçelerimizde polis sorumluluk bölgesi dahilinde ikamet eden vatandaşlarımız İlçe Kaymakamlıklara (İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine) aşağıda yazılı belgelerle müracaat ederler.
 
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin;
 
             1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
             2- Yivsiz tüfek ruhsatı alacak şahısların, aile hekimliği veya aile sağlığı merkezinden “yivsiz tüfek ruhsatı almasında sakınca bulunmadığını gösteren” sağlık raporu.
             3- İki adet fotoğraf,
             4- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olup olmadığına dair kurum yazısı.
             5- Yivsiz Tüfek Harcını Yatırdığına Dair Makbuz.
             6- 18 yaşını bitirip, 19 yaşından gün almış olmak.
 
             Ekleyecekleri dilekçeleri ile yerleşim yerinin bağlı bulunduğu Kaymakamlığına başvurmaları halinde yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödenmiş olması kaydıyla, verildiği tarihten geçerli olmak üzere 5 yıl süreli yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu belge tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.
 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını Engelleyen ve Verilen İzinlerin İptalini Gerektiren Haller :
 
            Madde 14- (Değişik:R.G. 11.06.1998-23369) Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.
            a)  Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
           b) (Değişik:R.G. 22.04.22009-27208) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.
            c) (Değişik:R.G. 22.04.22009-27208) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
            d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
            e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
            f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
            g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
            h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
            ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,
            i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
            j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar,
            Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez.
            (Değişik:R.G. 22.04.2009-27208) Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 7 inci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
            Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
            Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
 
 
01/01/2016 TARİHİ İTİBARİ İLE 2016 YILI İÇİN GEÇERLİ HARÇ BEDELLERİ

 

 

Ruhsat Adı

Harç Bedeli

Yivli Av Tüfeği Ruhsatlarından

5x747,10 = 3.735,5 TL.

Silah Taşıma Ruhsatlarından

5x747,10 = 3.735,5 TL.

Bulundurma Ruhsatlarından

1.195,40TL.

Yivsiz Tüfek Ruhsatlarından

29,00 TL.

  
87/12028 karar sayılı Tüzüğün 2 nci maddesinde adı geçen piroteknik maddelerden oyun ve eğlence aracı olanlar dışında kalan Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların Tüzüğün 117 nci maddesine göre, bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek MÜLKİ AMİRLİKTEN İZİN ALMAK İÇİN HAVAİ FİŞEĞİN KULLANILACAĞI YER KAYMAKAMLIĞINA BİR İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDEN MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir 
1)       Kullanılacak maddenin cinsine, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yere ve bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe,
2)      Ateşleme işini yapacak olanların Valilikçe verilmiş olan Piroteknik madde ateşleyici yeterlilik belgelerinin (11.07.2002 gün ve 24812 sayılı resmi gazetede yayımlanan patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgelerinin esas ve usullerinin belirlenmesi hakkında yönetmeliğin 11 nci maddesi gereği (A) sınıfı yeterlilik belgesi) aslı ve fotokopisi (belge asılları görüldükten sonra üzerine “Aslı görüldü” ibaresi konularak aslı iade edilecektir), 
3)        Ateşleyicinin vereceği taahhütname, (Noterden)
4)        Talep sahibinin nakil görevlisine vereceği nakilci vekâletnamesi, (Noterden)
5)        Nakil görevlisinin güvenlik belgesi fotokopisi (halen geçerli olan),
6)        Nakil görevlisinin vereceği taahhütname,
7)        Tehlikeli maddeler zorunlu sigorta poliçesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 
Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, piroteknik maddeleri taşıyacak ve kullanacak olanlar ile talep sahibi hakkında yapılacak soruşturma sonunda durumlarının uygun olduğunun ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncanın bulunmadığının anlaşılması halinde yerel mülki amirliklerince kullanım izni verilebilir. Piroteknik maddelerin kullanılması için gerekli görülen hallerde emniyet tedbirlerinin (yeteri kadar yangın tüpü, ambulans ve itfaiye bulundurulması gibi) aldırılması, 
Yukarıda belirtilen belgelerin İçişleri Bakanlığımızın 06.04.2006 gün ve B.05.1.EGM.0.11.04.04-32 sayılı emir genelgeleri gereğince eksiksiz olarak tamamlaması halinde gerekli iznin verileceği.
AV BAYİİ-YİVSİZ TÜFEK SATIŞ BAYİİ AÇILMASI VE YENİLENMESİNDE
HAZIRLANACAK BELGELER
 
 
1-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA DİLEKÇE: İşyerini açacak gerçek kişinin kendisi, şirket veya diğer tüzel kişilerin yetkili temsilcisi başvuracaktır. Dilekçede açılacak yerin açık adresi, niteliği belirtilecek ve irtibat telefonu bulunacaktır.
2-Tapu Senedi Sureti:
3-İşyeri kiralık ise Noter huzurunda yapılmış kira kontratı: (Tapuda müşterek mülkiyete konu olduğu anlaşılan yerlerin tüm hissedarlarından noterden yazılı muvafakatlarının alınması veya muvafakat alınmasına engel bir durum olması halinde konuya ilişkin mahkeme kararı gerekecektir.)
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi:
5-(6) adet renkli vesikalık fotoğraf: (son bir yıl içinde çekilmiş olacak, renkli fotokopi olmayacak)
6-Sağlık Raporu: (Yivsiz Av Tüfeği ve Av Malzemeleri Satış Bayii çalıştırmasında ve silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan sakınca olmadığına dair resmi hekimden alınacaktır.)
7-Tehlikeli Madde Zorunlu Sigorta Poliçesi: (Riziko adresi olarak av bayi açılacak adres belirtilecek ve faaliyet konusu olarak Av Malzemeleri ve Patlayıcı Madde Satışı olarak yazılacaktır.)
8-Taahhütname: (Ekli örneğe uygun olarak noterden yapılacaktır.)
9-Yarım Kapaklı Telli Dosya:
 
NOT:
1-Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Belgeleri eksik veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz .
3-Şirket veya diğer tüzel kişiler için: a- Kuruluş ilanı,b-Ticaret Sicil Gazetesi,c-oda sicil kaydı d- Açılması istenen yer için yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararı ile verilmiş yetki belgesi, e- işyerini işletecek olan mesul müdürü için yönetim kurulu karar tasdikli sureti ve diğer kişi için istenen belgeler geçerlidir.
 
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA ve KULLANMA İZİN BELGESİ
İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER
 
1-TALEP SAHİBİNİN (ŞİRKET, ŞAHIS) EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE VERDİĞİ DİLEKÇE;
—Gerçek kişilerin kendisinin, tüzel kişilerin yetkili temsilcisi veya vekilleri başvuruda bulunacaklardır.
—Dilekçede yapılacak işin konusu bulunduğu yerin il, ilçe, köy veya mevkii belirtilecektir.
            —Satınalma ve nakletme ile ateşleyici olarak görevlendirilenler belirtilecektir.
2-TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VE ODA SİCİL KAYDI SURETİ İBRAZ EDİLECEKTİR.
3-BEYANNAME (ekteki örneğe uygun doldurulmalıdır.)
4-ESKİ RUHSATIN ASLI (ruhsat yenilemelerde istenir)
5-TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ;
            —Rizoko adresi olarak patlayıcı maddelerin kullanılacağı yer veya yerlerin hepsinin açık adresi yazılmalıdır.
            —Faaliyet konusu olarak da “patlayıcı maddeler veya patlayıcı maddelerin nakli, muhafazası ve kullanılması” yazılmalıdır.
            —Sigorta poliçesinin aslı veya noter tasdikli sureti olmalıdır.
6-DEPO MUVAFAKATI (Patlayıcı madde deposu bulunmayanlardan)
            —87/12028 karar sayılı tüzüğe uygun deposu bulunan depo sahibinden deposunun kullanılabilmesi için noterden alınacak muvafakatnamedir.
            —Muvafakatnamede deponun yeri, kapasitesi, hangi iş için deponun kullanılmasına izin verildiği, muvafakat miktarı ve süresi belirtilmelidir.
7-MADEN/TAŞOCAĞI RUHSATI-İŞE DAİR BELGE;
a)      Maden veya taşocağı ruhsatı ise;
—Ruhsatın aslı veya noter tasdikli sureti olmalıdır.
—Maden veya taşocağı ruhsatı talep sahibine ait değilse bu yer için muvafakat alınması gerekmektedir. Patlayıcı madde kullanmasında sakınca olmadığına dair yazılacaktır.
—Ocağın bulunduğu il, ilçe, köy mevki ve sayısı ile muvafakat süresinin belirtilmesi gerekir.
__Maden ocağında patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak yazı.
b) İhale ile alınmış baraj, liman, yol vb. işler ise;
            —İşin verildiği makam tarafından verilecek işin kime verildiğini kapsamına ve süresini belirtir yazı, sözleşme bulunmalıdır.
8-NAKİL VE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ;
            —Tahsis olunan patlayıcı maddeleri satın alma ve nakil etmekle görevlendirilenler tarafından ekteki örneğe uygun olarak noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
9-NAKİLCİ VEKALETNAMESİ/GÖREV BELGESİ;
            —Tahsis olunan patlayıcı maddelerin ilgili yerlerden satınalınıp işyeri ve depolara nakiletmekle yetkili olduğuna dair ekteki örneğine uygun olarak noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
10-ATEŞLEYİCİ TAAHHÜTNAMESİ;
            —Ateşleyici olarak görevlendirilenlerce ekteki örneğe uygun olarak noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
11-ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ: Noter tastikli suret olmalıdır.
12-GENEL TAAHHÜTNAME
            —Patlayıcı Madde Satınalma ve Kullanma izin belgesi alma talebinde bulunan şirket veya şahıs tarafından ekteki örneğine uygun olarak noterde tanzim edilecektir.
13-DEPO TESBİT TUTANAĞI;
            —Depo içerisinde önceki ruhsattan arta kalan patlayıcı madde olup olmadığına dair düzenlenmelidir.
            —Düzenleyen Karakol veya resmi birim ise tutanağı tanzim eden görevliler tarafından imzalanmalı ve mühürle tasdiklenmelidir. Rakamlar yazı ile teyit edilmeli ve tarih bulunmalıdır.
14- İHTİYAÇ RAPORU;
—Bünyesinde maden mühendisi bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler ihtiyaçlarını kendileri tanzim edebilirler. Bu durumda rapor raporu düzenleyen maden mühendisi tarafından adı, soyadı ve diploma numarası belirtilerek onaylanmak zorundadır.
Patlayıcı maddelerin kullanılacağı yerler ve bu yerlerde Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerden kullanılması talep edilenlerin cinsi ve miktarı açık olarak belirtilmelidir.
15-DEPO UYGUNLUK RAPORU;
            —Depo denetleme raporu eklenebilir.(Emniyet Müdürlüğünde mevcuttur.)
 
 16-Teknik Nezaretçi Atama belgesi
 
SİLAH TAMİR YERİ AÇMAK İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER
 
 
1-Talep Sahibinin (Şirket, Şahıs) Emniyet Müdürlüğüne Verdiği Dilekçe;
—Gerçek kişilerin kendisinin, tüzel kişilerin yetkili temsilcisi veya vekilleri başvuruda bulunacaklardır.
—Dilekçede yapılacak işin konusu bulunduğu yerin il, ilçe belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi:
3-(3) adet renkli vesikalık fotoğraf: (son bir yıl içinde çekilmiş olacak, renkli fotokopi olmayacak)
4-Sağlık Raporu: (Silah Tamir Yeri Açmasında sakınca olmadığına dair Sağlık Kurul Raporu Devlet Hast.Alınacak.)
5-Taahhütname(Noterden)
6-Tapu Fotokopisi
7-işyeri açılacak yer kiralık ise kira kontratı.
   8-Yarım Kapaklı telli dosya.
   9-Silahların kaydı için Noter Tasdikli (200) yapraklı defter.
 
 
ATEŞÇİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
 
 
Başvuru
           Madde 6- Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine (Emniyet Müdürlüğüne) başvurmaları gerekir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
c) Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu
d)Öğrenim durumunu gösterir belge
e)Yarım kapaklı dosya.
fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.  
 
(Değişik birinci cümle:25/10/2000 2000/1550 9.Md) ( İptal:Danıştay 10. Dairesi Esas No:2001/279-Karar No:2004/6730) Aşağıda belirtilen hallerden  birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.
            a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
            b) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
            c)Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar  ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
            d)Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
            e) (Değişik:13.06.2002/24784) Taksirle veya basın yoluyla  işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
            f)Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına  veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
            g)Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
            h) ( Danıştay 10.Dairesinin 27.03.2003 tarih ve Esas No:2001/2044 Karar No:2003/1135 sayılı kararı ile (h) bendinin iptaline karar verilmiştir.)
            ı)Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
            i)Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
            j)Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
            k)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
            l) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler  ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,
            m)Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
            n)Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
            o)21 yaşını bitirmemiş olanlar.
ö) (Ek: 02.12.1999  99/13749 10.Md) (İptal: Danıştay 10. Dairesi 26.05.2008 tarih ve E:2005/2186-K:2008/3516)
(Değişik: 02.12.1999  99/13749 10.Md) Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c),  (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
            Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir  ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
(Ek fıkra: 02.12.1999  99/13749 10.Md)                                                                                                                                                                Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur.Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.
            Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
            Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
 
SİLAH KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR
1.      Silahını emniyetli olarak nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Emniyetli olarak nasıl kullanılacağını öğrenmeden hiç kimse silah kullanmamalıdır.
2.      Silah sahipleri silah kullanımında ve muhafazasında asla aşırı güven duymamalıdırlar.
3.      Silaha her zaman doluymuş gibi davranılmalıdır. Silah ele alındığında her zaman çok büyük özen gösterilmelidir.
4.      Namlu ağzı her zaman emniyetli bir yöne tutulmalıdır. Bu özellikle silah doldurulurken, boşaltılırken ve sökülürken önemlidir.
5.      Silah hiç bir zaman canlı bir hedefe yöneltilmemeli ve tetik düşürme gibi tehlikeli alışkanlıklar edinilmemelidir.
6.      Silah kesinlikle şarjörü üzerinde ve dolu olarak saklanılmamalıdır. Fişek ve silah ayrı ayrı yerlerde bulundurulmalıdır.
7.      Mutlak zaruret olmadıkça fişek yatağında fişek bırakılmamalıdır.
8.      Silah ve mühimmatı çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.
9.      Sökme, takma ve temizleme gibi işlemler etrafta kimsenin bulunmadığı boş alanlarda veya bir odada yapılmalıdır.
10.  Hiçbir zaman alkollü, uykusuz ve sinirli iken silah ele alınmamalı veya ulaşılabilecek yakınlıkta bulundurulmamalıdır.
11.  Silah her ne amaçla olursa olsun dolu olarak bir başkasına verilmez. Şarjör çıkarılır, fişek yatağının boş olduğu tespit edildikten sonra verilebilir.
12.  Silah ele alındığında veya kılıfına koyulurken mutlaka işaret parmağı tetik korkuluğu üzerinde tutulmalı kesinlikle tetiğe dokunulmamalıdır.
13.  Silahı hiç bir zaman şeytan doldurmaz. Bunun için başkalarınca silahın kurcalanmamasına özen gösterilmelidir.
14.  Silahınıza uygun aksesuarlar kullanılmalı, kılıf ve kabze gibi aksesuarların silah ile uyumlu olduğundan ve emniyetine engel teşkil etmediğinden emin olunmalıdır.
15.  Silahın emniyet sistemine veya teknik özelliklerine güvenilerek şakalaşma ve benzeri davranışlarda bulunulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki silah şaka aracı değildir.
16.  Silahın yere düşürülmemesine dikkat edilmesi, hem silahın korunması, hem de bir kazaya sebebiyet verilmemesi açısından önemlidir.
17.  Özellikle düğün, eğlence yerleri gibi toplu halde bulunulan yerlerde silah konuşmanın odak noktası haline getirilmemelidir.
18.  Küçük çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda silahı özendirici konuşmalardan, hal ve hareketlerden kaçınılmalı, onlara silahın tehlikeleri anlatılmalıdır.
      Ateşli silah yaralanmaları, ayakta tedavi edilebilecek basit bir sıyrıktan, önemli sinir merkezlerinden birinin tahrip olması veya ana damarlardan birinin yırtılmasıyla başlayan, hızlı bir kanama olayının getirdiği ani veya kısa bir süre içinde ölü gibi ciddilik derecesi çok çeşitli olan sonuçlar doğurabilir.
       Ateşli silah yaralanmalarının tam teşekküllü bir ameliyathanede uzman bir cerrah tarafından ani müdahale gerektirecek derecede ağır olduğu düşünülerek, yapılacak hiçbir şey yok demek son derece yanlıştır. Yanındaki arkadaşı yaralanan kişi, hiçbir müdahale yapılmadığı takdirde zaten kısa zamanda öleceğini düşündüğü ağır yaralı arkadaşını, yapacağı paramedikal ilk yardım ve tedavinin belki kurtulabileceğini, hiç olmazsa birkaç günü bulabilecek bir süre sonra hastaneye sevk edilmesine kadar yaşatabileceğini düşünerek serinkanlılıkla müdahale etmelidir.
      Hızlı bir merminin beyini parçalaması halinde yara genellikle ani ölümle sonuçlanır. Kalp veya ana damarlardan birinin doğrudan isabet alması halinde kanama o kadar hızlı gelişir ki yaralananın ölümü an meselesi haline gelir. İster baş ister vücut yaralanmalarında olsun, kişinin kısa bir süre içinde ölmemesi halinde önemli hayati merkezlerin veya damarların tahrip olmadığı, dolayısıyla yaralıyı yaşatma ihtimalinin var olduğu düşünülmelidir.
     Yaralandıktan sonra yaşamı sürdürmekte olan yaralının hayatı tehdit eden unsurları kanama ve / veya vücut sıvılarının kaybı nedeniyle meydana gelen şok durumu ile yarada enfeksiyon oluşması halleridir. Yapılacak işlem şok durumunun derhal tedavi edilmesi ve yarada kan kaybı, acı ve enfeksiyonu durdurucu önlemler alınmasıdır. Yaralı kişinin bazen birkaç güne varabilecek bir süre sonra bir hastanenin ameliyathanesine kişinin bazen birkaç güne varabilecek bir süre sonra bir hastanenin ameliyathanesine alınmasına kadar durumu muhafaza edilebilmiş, diğer bir deyişle yaralanma stabilize edilmiş ise, paramedikal tedaviyi yapan kişi amacına erişmiş demektir.
       Paramedikal tedavi esas itibariyle aşağıda sayılan üç kısımdan ibarettir:
1-yaranın tespit edilmesi
2-Şok durumunun tespiti ve tedavi edilmesi
3-Yaranın tedavi edilmesi
-Hasta ve kazazedenin emniyetini sağlayın.
-Yatırıp dinlendirin.
-Kaza yerini işaretleyin.
-Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın.
-Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysileri gevşetin.
-Hasta ve kazazedeyi iyice muayene edin.
-Müdahaleyi süratli, sakin ve gerektiği kadar yapın.
-Kanamayı durdurun.
-Düzenli solunumu sağlayın.
-Şoku önleyin.
-Şuursuz olanlara yiyecek ve içecek vermeyin.
-Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın.
-Bilmediğiniz durum varsa, ısrar etmeyin.
 
 Yaranın Tespit Edilmesi-Ateşli silah yaralanmaları
 
 
1-Sıyırma
2-Vücudun bir tarafından girip diğer tarafından çıkacak şekilde delip geçme
3-Vücutta kalma olarak üç şekilde oluşur. 
       Merminin giriş deliği genellikle etrafı morarmış küçük bir çember şeklindedir.Merminin herhangi bir nedenle takla atarak yalpalaması halinde giriş yarası elips şeklinde olabilir. Vücuttan çıkış deliğinin görünümü ise merminin balistik özelliklerine göre merminin vücut içinde yaptığı tahribat ise yine balistik özelliklerine ve bir kemiği parçalayıp parça etkisi yaratmış olup olmadığına göre farklı olur. Yüksek hızlı mermiler aşırı enerjinin yara boyunca etrafa yayılması nedeniyle geniş bir hacimde tahribat yapar. Merminin bir kemiğe çarparak yön değiştirmesi, takla atması ve dağılan kemiğin parça etkisi de tahribat derecesini artırabilir. Kanama harici olduğu takdirde kan kaybı derecesi az çok tahmin edilebilir. İç kanama derecesinin ise tahmini güçtür.
        Çeşitli nedenlerle kanın damar dışına çıkmasına kanama denir. Yetişkin kimselerde 5-6 lt. kan vardır. 1-1.5 lt. kan kaybeden bir insanın hayatı tehlikeye girer. O halde kanamaların hemen durdurulması gerekir.
       İç organlardaki dokuları besleyen kan damarlarının durdurulması veya zedelenmesi sonucu kanın damarlardan vücut boşluğuna akmasına denir.
       İç kanamalar iki şekilde olur:
1)Gözle görülebilen
2)Gözle görülemeyen
-Baygınlık hali, baş dönmesi vardır.
-Huzursuzluk vardır.
-Yüzde, dudaklarda ve parmak uçlarında solukluk vardır.
-Deri nemli ve soğuktur.
-Susama hissi vardır.
-Nabız hızlı ve zayıftır.
-Solunum hızlıdır.
-Sanki hava almıyormuş gibi bir his olur.
-Şuur azalır ve en sonunda şuur kaybolur. 
İç Kanamalarda Yapılacak İlk Yardım
-Yaralı  sırt üstü yatırılır.
-Baş yana çevrilir.
-Şoka karşı tedbir alınır.
-Ağızdan içecek maddesi verilmez.
-Sarsmadan ambulans veya sedye ile hastaneye götürülür.
        Kanın damardan vücut dışına çıkmasına denir. Genellikle yaralanmalar sonucu olur. Atardamar, toplardamar, kılcal damar kanamaları şeklinde görülür.
Dış Kanamalarda Yapılacak İlk Yardım
          Parmakla Basınç Yapma
-Yara ufak ve kanama az ise;
-Yara üzerine temiz bir bez ya da pansumanla BASTIRIN
          Basınçlı Pansuman
 
         Yara içindeki yabancı cisimleri çıkarmadan kravat, eşarp veya varsa sargı bezini yara üzerine temiz bir pansuman koyduktan sonra sıkıca sarınız.
 
 • ÇOCUK SAYFASI
 • Polis Akademisi
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Polis Radyosu
 • Göç İdaresi
 • Kurumsal E-Posta
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • MTV Sorgulama
 • E-DEVLET Hizmetleri
 • Polsan
 • Polis Eşler Derneği