Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sevgiligencler

Giriş
 
Sevgili Gençler
  
 
 
    Bildiğiniz gibi üniversiteler toplumların huzur ve mutluluğu için bilginin üretilmesini, yayılmasını ve kullanılmasını sağlayan kurumlardır.
 
      Üniversiteler; bu işlevleri yerine getirirken toplumumuzun kültür mirasını tanımamızda ve yaratıcılığımızı geliştirmemizde yardımcı olacaktır.
 
 
       Coğrafi konum olarak Dünyanın en kritik bölgelerinden birinde bulunan ülkemizin, karşılaştığı önemli sorunlardan biride terörizmdir. Terörizmin amacı, ülkeleri siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri yönden zayıflatmaktır. Ülkemizdeki terör örgütleri ; iç ve dış kaynaklardan destek alarak üniversitelerimizdeki gençleri kendi amaçları doğrultusunda insan kaynağı olarak kullanmaya çalışmaktadır. Bu nedenle terör örgütlerinin eleman kazanmaya yönelik çalışmalarına karşı dikkatli olmanızda yarar vardır.
 
        Üniversitelerimize sızan terör örgütü mensupları aklını çelmek istedikleri kişinin öncelikle aile yapısı, zaafları, arkadaşları ve gelir düzeyi hakkında bilgi toplamaktadırlar.
 
       Gerekli bilgi toplandıktan sonra insan psikolojisinin bazı dinamiklerini kullanarak harekete geçen örgüt militanları, hedef seçtikleri kişi ile gerekli diyalogu sağlamaya çalışırlar. Bunun için arkadaş toplantıları, sinema ve konser davetleri, ekonomik sıkıntıdaysa burs, kalacak yer ve kitap temini gibi bir takım insani yaklaşım yöntemlerini kullanmaktadırlar.
 
       Örgüte kazanılması planlanan kişi, kurulan bu sıcak diyalogdan sonra görünüşte kendini olduğu gibi kabul ederek değer veren. Senaryosu, sahnesi ve oyuncuları önceden planlanmış bir grubun içerisine çekilmektedir.
   
      İnsan psikolojisinden istifade ile grubun içindeki bireye gruptaki militanlarca genelde aynı yayınevine ve yazarlara ait kitap gazete ve dergiler okutulmaya başlanır. Çünkü davranışların görünmez dünyası düşüncelerdir.
 
      Düşünceler üzerinde yapılan etki, davranışlar üzerinde yapılmış demektir. Düşünceleri, örgütün hayat felsefesi doğrultusunda beslenen bir kişi ister istemez, grup psikolojisinin de etkisiyle örgütün arzuladığı istikamette davranışlarda bulunmaya baslar.
Bir sonraki aşamada ise, örgüt militanları kişiyi silahlı eylemlere hazırlamak amacıyla, bildiri dağıtma, afiş asma, yasadışı miting, toplantı ve gösterilere katılma gibi faaliyetlerde görevlendirmektedir.
 
      Tüm bunlarla birlikte kişiyi güvenlik kuvvetleriyle de karşı karşıya getirerek hissedeceği suçluluk duygusunu kullanıp, içinde yaşadığı toplumla hatta ailesiyle bağlarını koparmaya çalışmaktadır. 
 
       Bu aşamalardan adım adım geçirilen bir kişi artık, silahlı eylemlere yöneltilerek örgütün kirli emellerinde kullandığı, yüreği kin ve nefretle doldurulmuş bir robot haline getirilmektedir.
 
        Terör örgütleri ideolojileri uğruna militanlarını ölmeye hazır hale getirebilmek için, o kimsenin kişiliğini bedeninden ayırmaktadır. Diğer bir ifadeyle onun kendi gerçek kişiliğine sahip olmasını önlemektedir.
 
        Unutulmamalıdır ki, terör örgütlerinin en büyük kaynağı insandır. Kendisine hedef olarak genç kesimi seçen terör örgütleri özellikle lise ve üniversite çağındaki gençleri hain emelleri doğrultusunda terörist eylemlere yöneltme amacı taşımaktadır. 
 • ÇOCUK SAYFASI
 • Polis Akademisi
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Polis Radyosu
 • Göç İdaresi
 • Kurumsal E-Posta
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • MTV Sorgulama
 • E-DEVLET Hizmetleri
 • Polsan
 • Polis Eşler Derneği