Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Guvenlik Şube Müdürlüğü
 
       Toplumsal Olaylar Büro Amirliğinin görevleri arasında bulunan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek-1’nci maddesinde yer alan “BİLDİRİMLERİ KABUL ETMEK” görevi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne verilmiştir. Bu itibarla Yönetmeliğin çıkarıldığı 14.01.2014 tarihinden itibaren 2911 Sayılı Kanun Kapsamında yer alan Açık-Kapalı yer toplantıları ile ilgili bildirimler, Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünce alınmakta olup, idari süreç tutanakları tamamlandıktan  sonra Emniyet Tedbirlerinin alınması için Müdürlüğümüze gönderilmeye başlanmıştır. Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce İdari Süreç evrakları dışında kalan tüm görevler aynen yerine getirilmeye devam edecektir.
 
       Basın ve Yayın Büro Amirliğince 5681 Sayılı Matbaalar Kanunu kapsamında; matbaa açılış beyannamesi verilmesi, matbaada meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi gibi işlemler yürütülmekte iken;
 
08.06.2011 tarihli ve 27598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde ve 20.12.2013 tarihli ve 28857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle; 5681 Sayılı Matbaalar Kanunu ile 5187 Sayılı Basın Kanununda öngörülen bildirimleri kabul etmek görevi İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerine verildiğinden, İlimiz merkez ve merkez ilçelerde (Adapazarı, Sakarya, Erenler Serdivan) bulunan matbaalarla ilgili evrakların tamamının (asılları) Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne 12.03.2014 günü teslim edilerek devredilmiştir. 08.06.2011 tarihli ve 27598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde ve 20.12.2013 tarihli ve 28857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle; 5681 Sayılı Matbaalar Kanunu ile 5187 Sayılı Basın Kanununda öngörülen bildirimleri kabul etmek görevi İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerine verildiğinden, İlimiz merkez ve merkez ilçelerde (Adapazarı, Sakarya, Erenler Serdivan) bulunan matbaalarla ilgili evrakların tamamının (asılları) Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne 12.03.2014 günü teslim edilerek devredilmiştir.
İlçelerde bulunan matbaalarla ilgili evrakları ise İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüklerine ilçe görevlilerimizce teslim edilmiştir.
 
       Sendikalar Büro Amirliği tarafından yürütülmekte olan sendikal işlemlerle ilgili olarak;
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 10.10.2013 tarih ve 2013/47 sayılı genelgesi ile 6356 sayılı Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda yapılan değişiklikle sendikalarla ilgili iş ve işlemlerin Valilik İl Dernekler Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği bildirildiğinden, Sendikalarla ilgili mevcut dosyalar İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
 
       Bunun yanı sıra; Grev ve lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük halen yürürlükte olup, Grev ve Lokavtlara ait planlara ilişkin işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edeceği belirtilmiştir.
 
Siyasi Partiler Büro Amirliği; İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 03.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı genelgesi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi partiler ile ilgili iş ve işlemlerin Valilik İl Dernekler Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği bildirilmiş olup, 
 
       Güvenlik Şube Müdürlüğü Siyasi Partiler Büro Amirliğinin görevleri ise,  Cumhurbaşkanlığı, milletvekili, mahalli idareler ve mahalle muhtarları ile ihtiyar heyetleri seçimleri ve halk oylamalarının güven ve huzur içinde yapılabilmesi için seçim kurulları ve iller arasında koordine kurarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak olarak devam edecektir.
 
       Ülkemizde ikamet eden yabancıların kendi ülkelerinde yapılacak olan seçimler dolayısıyla, ülkemizde bulunan temsilciliklerinde oy kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla gerekli her türlü güvenlik önlemlerinin alınması için ilgili birimler ile iller arasında koordine sağlamak olarak devam edecektir.
 
 
 • ÇOCUK SAYFASI
 • Polis Akademisi
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Polis Radyosu
 • Göç İdaresi
 • Kurumsal E-Posta
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • MTV Sorgulama
 • E-DEVLET Hizmetleri
 • Polsan
 • Polis Eşler Derneği